نوع: شمع و تاپر تزیینی

حداقل سفارش: یک بسته

تعداد در بسته: ۱۲ عدد