نوع: اعداد انگلیسی

حداقل سفارش: یک بسته

تعداد در بسته: ۲۴ عدد