نوع: اعداد فارسی

حداقل سفارش: یک بسته

تعداد در بسته: ۲۴ عدد