نوع: انیمیشن میله ای

حداقل سفارش: یک بسته

تعداد در بسته: ۱۲ عدد