نوع: تاپر تزئینی

حداقل سفارش: یک بسته

تعداد در بسته: ۶ عدد